cvičení hasičů odstřel komínu - příprava
příprava rozlomení žulového bloku odstřel v lomu
rozpojená hornina po odstřelu z natáčení - výbuch černého prachu
zakrytí místa odstřelu pro omezení rozletu kamení

Provádíme dodávky rozpojení hornin trhacími pracemi v kamenolomech, v dolech, na stavbách silnic, destrukce stavebních objektů, ale i hloubení studní, úpravy terénu trhacími pracemi až po provádění trhacích prací při krizových situacích,jako je například uvolňování nahromaděných ledových ker na řece při tání na jaře.

Jsme schopni řešit provedení trhacích prací komplexně, od projektové dokumentace, přes povolení státní báňskou správou, dopravou výbušnin schválenými vozidly po provedení vrtacích a trhacích prací. Pro těžbu surovin v oboru hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem zajišťujeme výkon funkce závodního lomu a dolu, střelmistra, technického vedoucího odstřelu, autorizovaného báňského projektanta a odborného znalce.   

V tomto oboru zajišťujeme také školení střelmistrů všech odborností.

Ceny prací a výkonu funkcí se liší dle místních podmínek, proto jsou pro každého zákazníka řešeny individuálně.