smlouva o provedení školení přihláška
lékařské potvrzení prohlášení

Na základě pověření Českým báňským úřadem provádíme teoretickou a praktickou přípravu uchazečů o oprávnění střelmistrů (všechny odbornosti) a o oprávnění odpalovačů ohňostrojů. Kursy odpalovačů ohňostrojů probíhají v Praze, střelmistrovské kursy v Praze a Novém Strašecí.
Kurzy jsou ukončeny zkouškou. Zkoušky střelmistrů probíhají před zkušební komisí OBÚ Kladno v Kozí ul. č. 4 v Praze 1 a zkoušky odpalovačů ohňostrojů před zkušební komisí OBÚ Příbram v místě konání kursu.

Kurz pro získání odborné způsobilosti „odpalovač ohňostrojů“

Kurz je zaměřen na teoretickou a praktickou výuku uchazečů o oprávnění odpalovače ohňostrojů dle § 40a vyhlášky ČBÚ č. 72 / 1988 Sb. v platném znění. Rozsah kurzu je v souladu s § 42 vyhlášky ČBÚ č. 72 / 1988 Sb. v platném znění 40 hodin v jednom týdenním soustředění.

Kurz pro prodloužení platnosti průkazu "odpalovače ohňostrojů"

Kurz je zaměřen na prodloužení platnosti oprávnění odpalovače ohňostrojů těm držitelům, kteří neprováděli po dobu delší než 5 let ohňostrojné práce (odst. 4 § 44 vyhlášky ČBÚ č. 72 / 1988 Sb.v platném znění).

Kurz pro získání odborné způsobilosti „střelmistr“

Kurz je zaměřen na teoretickou a praktickou výuku uchazečů o oprávnění střelmistra dle § 40 vyhlášky ČBÚ č. 72 / 1988 Sb. v platném znění. Rozsah kurzu je v souladu s § 42 vyhlášky ČBÚ č. 72 / 1988 Sb. v platném znění 100 hodin ve třech týdenním soustředěních.

V případě zájmu o doplňující informace a o sdělení aktuálních termínů jednotlivých školení (kurzy probíhají standardně po dvou bězích na jaře a na podzim) nás prosím kontaktujte na následujících telefonních číslech: 606 816 071 nebo 603 272 049.

Tato školení provádíme na základě pověření Českým báňským úřadem č.j. 0572/08 ze dne 28.4.2008 pro přípravu uchazečů o oprávnění odpalovačů ohňostrojů a č.j. 2446,2729/415.0/00 ze dne 15.9.2000 pro přípravu uchazečů o oprávnění střelmistra.